Forsikring

Alle deltagere er selv ansvarlig for å ha gyldig sykkellisens. Helårslisens bestiller du gjennom din egen sykkelklubb, mens engangslisens kan du kjøpe gjennom vårt påmeldingssystem.