Rittkomité

Det er Brøttum IL som arrangerer Sjusjørittet og rittkomiteen består av:

Rittkomité 2022:

  • Rittleder: Syver Berg-Domås
  • Info/presse: Bjørn Benno
  • Arenasjef: Jan Killi
  • Løypesjef: Lars Strømmen
  • Rittsekretær: Åsne Strand Ødegaard
  • Tidtaking: Gaute Brattlie
  • Barnerittet: Erik Mæhlum
  • Kiosk: Anne Mæhlum
  • Seremoni: Syver Berg-Domås
  • Sanitet: Brøttum Røde Kors Hjelpekorps