Rittkomité

Det er Brøttum IL som arrangerer Sjusjørittet og rittkomiteen består av:

Rittkomité 2015:

Rittleder: Anstein Kvam
Ass. Rittleder:
Stian Sorken
Info/presse:
Bjørn Benno
Arenaleder: Jan Killi
Tidtaking: Gaute Brattlie
Løypesjef: Lars Strømmen
Økonomi: Syver Berg Domås
Trafikk/parkering: Gunnar Mæhlum
Rittsekretær: Åsne Strand Ødegaard
Seremoni: 
Ansvarlig for matstasjoner: Brøttum IL v/fotballgruppa
Ansvarlig for løypevakter: Stein Killi
Sanitet: Brøttum Røde kors hjelpekorps
Speaker:  Lars Freng
Sponsoransvarlig: Brøttum IL v/sponsorgruppa
Barnerittet: Erik Mæhlum